MEDASY BOX Cenník Kontakt Ambulancie/Objednávanie

MEDASY MAXI BOX

s evidenciou pacienta

40 cm dotykový panel

2.496,-€

možnosť splátok bez navýšenia

208,-€ / mesiac (12 mesiacov)

zľava 306,-€

pri jednorázovej platbe po uplatnení zľavy

2.190,-€

MEDASY MAXI BOX s evid. pacienta

MEDASY Monitor

licencia na Medasy systém

nastavenie boxu podľa potrieb lekára

zaškolenie do systému

podpora cez telefón a email

MEDASY BOX

s evidenciou pacienta

26 cm dotykový panel

1.992,-€

možnosť splátok bez navýšenia

166,-€ / mesiac (12 mesiacov)

zľava 202,-€

pri jednorázovej platbe po uplatnení zľavy

1.790,-€

MEDASY BOX s evidenciou pacienta

MEDASY Monitor

licencia na Medasy systém

nastavenie boxu podľa potrieb lekára

zaškolenie do systému

podpora cez telefón a email

MEDASY BOX

bez evidencie pacienta

26 cm dotykový panel

1.692,-€

možnosť splátok bez navýšenia

141,-€ / mesiac (12 mesiacov)

zľava 152,-€

pri jednorázovej platbe po uplatnení zľavy

1.540,-€

MEDASY BOX bez evidencie pacienta

MEDASY Monitor

licencia na Medasy systém

nastavenie boxu podľa potrieb lekára

zaškolenie do systému

podpora cez telefón a email