MEDASY BOX Kontakt Ambulancie/Objednávanie

Vyhľadávanie

Chirurgická ambulancia I. - ĽN,n.o.

Chirurgia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 400

chiramb1@lubovnianskanemocnica.sk

Obedňajšia prestávka 11:30 - 12:00. V utorok a vo štvrtok od 12:30 hod. prebiehajú zákroky u objednaných pacientov.

Endokrinológia a Diabetológia - Trnava

Endokrinológia a Diabetológia

Trhová 4, 91701 Trnava

0333812655

diabetologiatrnava@centrum.sk

FBLR I. ambulancia - ĽN,n.o.

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 319

fblr1amb@lubovnianskanemocnica.sk

*** Dňa 20., 22. 3. 2019 na amb. FBLR I. ordinuje MUDr. ŠKVÁRA Peter. *** Dňa 21. 3. 2019 na amb. FBLR I. ordinuje MUDr. Kožuškaničová Lucia. ***

FBLR II. ambulancia - ĽN,n.o.

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 319

fblr2amb@lubovnianskanemocnica.sk

Dňa 20.3.2019 na FBLR II. amb. ordinuje MUDr. Kožuškaničová Lucia

Gastroenterologická ambulancia - ĽN,n.o.

Gastroentrologická ambulancia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 415

gastroamb@lubovnianskanemocnica.sk

Obedňajšia prestávka 12:30-13:00

Interná ambulancia - ĽN,n.o.

Interná ambulancia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 263

intamb@lubovnianskanemocnica.sk

Obedná prestávka 12:00-12:30

JuvenaliaA, s.r.o.

Všeobecný lekár

Veľkoblahovská 44/A, 92901 Dunajská Streda

0312700272

juvenaliads@gmail.com

Číslo neznamená poradie. Poradie určuje lekár.

MUDr. Adela Horváthová

Všeobecný lekár

Školská 35, 931 01 Šamorín

031/5903587

adela.horvathova@gmail.com

prestávka 10.00 - 10.15 , objednávanie receptov cez: www.medasy.sk , TELEFONICKÉ INFORMÁCIE OD 12.00 - 13., ORDINÁCIA DO 13.00,00 hod.

MUDr. Adriana Šimková, PhD.

Všeobecný lekár

Hollého č. 2, 90201 Pezinok

0903515510

lekarka.pezinok@gmail.com

V nadštandardných ordinačných hodinách vybavujeme len objednaných pacientov a samoplatcov

MUDr. Andrea Elanová

Všeobecný lekár

Saratovská 24, 84102 Bratislava

02 64461911

andrea.elanova@gmail.com

MUDr. Andrea Kormaníková

Všeobecný lekár

Sládkovičová 376/8, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4321 567

MUDr. Andrea Nagy

Všeobecný lekár

Stará ulica 674/46 , 93201 Veľký Meder

031/5552207

MUDr. Anna Danišová

Všeobecný lekár

Somolického 70, 03901 Turčianske Teplice

043/4922863

anna.danisova@mail.t-com.sk

MUDr. Anna Pišná

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Zdravotné stredisko Lotyšská 1, 82106 Bratislava

02/455 275 18

h.pisna@gmail.com

MUDr. Anna Timková

Všeobecný lekár

Čajkovského 44, 94911 Nitra

037 / 773 0111

Objednaní pacienti, hláste sa po príchode do čakárne u sestry.

MUDr. Beata Kartousová

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Bakošová 3, 84103 Bratislava

0918957636

MUDr. Danica Patáková

Všeobecný lekár

Moyzesova 1666/4, 90201 Pezinok

033 / 641 21 18

POZOR ! - AJ SKRYTÉ OCHORENIE CIEV SA DÁ ZISTIŤ 5 min.testom ABI. PREVENCIA MOŽNÝCH VÁŹNYCH KOMPLIKÁCIÍ. PÝTAJTE SA V AMBULANCII .

MUDr. Danica Petrovajová

Všeobecný lekár

Staré Grunty 36, 84104 Bratislava

0905535570

ambulanciamlyny@gmail.com

Str - Pia: 12:30 - 15:00 preventívne prehliadky /objednaní pacienti/

MUDr. Danka Gréková

Všeobecný lekár

Sídlisko 337, 91930 Jaslovské Bohunice

033/5592375

Medigred@pobox.sk

Dňa 20 a 21.3.2019 sa nebude ordinovať. 20.3.2019 bude zastupovať MUDr.VIRTH v EBO Jaslovské Bohunice, 21.3.2019 MUDr.HUTKOVÁ v poliklinike Družba Trnava. Zdravotná sestra bude v ambulancii prítomná. V piatok 22.3.2019 sa bude ordinovať v čase od 8:00 hod do 12:00 hod.

MUDr. Elena Draková

Všeobecný lekár

Tajovského 40, 974 09 Banská Bystrica

0905 240 976

drakova@mail.t-com.sk

MUDr. Elena Galetová

Všeobecný lekár

Dlhá 2329/18, 92601 Sereď

+421905506773

elena.galetova@gmail.com

obedňajšia prestávka 12oo-12 30 hod. PIATOK POSUDKOVÁ KOMISIA OD 10 30 hod. 8.a 9.4.2019 ambul.zatvorená-zastupuje Dr.Štepánková PK Sereď

MUDr. Eva Borárosová

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Zdravotnícka 599 , 930 05 Gabčíkovo

031 / 558 43 49

eva.borarosova@medasy.sk

MUDr. Eva Encingerová

Všeobecný lekár

Legionárska 5265, 901 01 Malacky

0347726494

encingerova.ambulancia@gmail.com

MUDr. Eva Lančaričová

Všeobecný lekár

Moyzesova 1666/4, 90201 Pezinok

033 / 640 52 49

V nasledújúcich termínoch sa vykonávajú len preventívne prehliadky - objednať sa priamo v ambulancii u personálu: Po: 13.00 - 14.30; Ut: 11.00 - 14.00; Str: 10.30 - 12.00, 16.00 - 17.00; Štv: 12.30 - 14.00; Pia: 12.00 - 12.30.

Dajte si vyšetriť cievy priamo v ambulancii.!! 13.03.2019 nebude elektrina v budove!! Sanitačný deň. Zmena: Pondelok, Štvrtok od 10,00 hod.- objednaní pacienti /objednanie zadarmo/ !!! Chronicky užívané lieky objednávajte na www.medasy.sk POZOR PN a priepustky so spätným dátumom sa nedajú vypísať!

MUDr. Gabriela Gašperíková

Všeobecný lekár

Ružová 27, 08301 Sabinov

0514520619

gasperikova@medasy.sk

Úsmev lieči. Prajeme Vám pekný deň!

MUDr. Gabriela Uhlíková

Všeobecný lekár

Hviezdoslavova 10, 90851 Holíč

0346682805

uhlikova@medasy.sk

Na ambulancii vykonávame rýchle a nenáročné vyšetrenie pre včasnú diagnostiku nedokrvenia končatín. Bližšie info na ambulancii. POZOR!!! Dňa 22.3.19 ordinujeme do 10.00 z dôvodov školenia lekárky.Akútne stavy po 10 hod. ošetrí MUDr. Schutlz. Sestra na ambulancii prítomná.

MUDr. Ildikó Laczkóová

Všeobecný lekár

Jesenského ulica 1204/2, 92901 Dunajská Streda

0905 722 392

laczkoova.sandrex@gmail.com

Po 13:30 len plánované vyšetrenia. | 13:30 után tervezett kivizsgálások

MUDr. Ivana Gregorová

Pneumológia a Ftizeológia

Kláštorská 134, 94988 Nitra

037 - 6941 146

gregorova@snzobor.sk

* * *

MUDr. Ján Hencel

Všeobecný lekár

Svätej Anny 13, 06503 Podolínec

Dnes ordinujeme do 13,30

MUDr. Jana Vrablicová

Všeobecný lekár

Obchodná 5, 906 38 Rohožník

034/6548817, 034/6548818

vrablico@stonline.sk

Telefonické konzultácie v pondelok, utorok, piatok od 13:00 do 14:00. STREDA 15.00.- 17.00.- časenky a objednávky v stredu cez internet sú pre pracujúcich

MUDr. Jarmila Karpenková

Interná ambulancia

Nám. 1.mája, 04801 Rožňava

058/7731542

Pacienti na predoperačné vyšetrenie hláste sa u sestričky ohľadne RTG hrudníka

MUDr. Jaroslav Kohút

Všeobecný lekár

Matice Slovenskej 960/3, 972 71 Nováky

046/5455614

jaroslav.kohut@mail.T-com.sk

MUDr. Katarína Švecová

Všeobecný lekár

Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica

0424304276

dr.svecova.katarina@seznam.cz

Upozorňujeme pacientv,že box je monitorovaný ! Akékoľvek jeho pošodenie bude finančne a právne vymáhané !! Pri probléme s jeho obsluhou kontaktujte sestričku.

MUDr. Katarína Tesárová

Všeobecný lekár

Námestie slobody 16, 81106 Bratislava

0252494336

ktesarova@gmail.com

MUDr. Ľuboš Nikolény

Všeobecný lekár

Nádražná 686/4, 95801 Partizánske

mudrnikoleny@gmail.com

MUDr. Mária Matusová

Všeobecný lekár

Veľkoblahovská cesta 6, 92901 Dunajská Streda

031/552 77 74

dr.matusova@gmail.com

MUDr. Marián Ožvoldík, MPH, MBA

Všeobecný lekár

Hurbanova 11, 908 77 Borský Mikuláš

034/6586206

ambulancia.borsky.mikulas@simamed.sk

Dovolenka od 15-18.4.2019. Zastupuje amb. MUDr. Ožvoldíkovej v Šaštíne.

MUDr. Marián Petlák

Všeobecný lekár

Nemocnicna 1944/10, 02601 Dolný Kubín

043 / 3813 003

Informácie o výsledkoch podávame iba osobne, nie telefonicky!!!

MUDr. Marián Šiška

Všeobecný lekár

Rínok 335, 95135 Veľké Zálužie

0376592503

Prestávka 10,00-10,20 hod.,v stredu prestávka 12,45-13.10.

MUDr. Marián Strhan

Pneumológia a Ftizeológia

Kláštorská 134, 94988 Nitra

037 - 6941 115

strhan@snzobo.sk

MUDr. Michal Kovár

Všeobecný lekár

Strečnianska 13, 85105 Bratislava

+421948130133

dr.kovar@gmail.com

MUDr. Michal Múdry

Všeobecný lekár

Čajakova 26, 83101 Bratislava

0950312182

doktor@medasy.sk

MUDr. Milan Bystrý

Všeobecný lekár

Bystrá 1000, 85533 Bystré

0933 555 555

bystry@bystry.sk

MUDr. Miriam Holendová

Všeobecný lekár

Uniklinika, Nábrežná 5, 97101 Prievidza

046/5113104

holendovaamb@gmail.com

OZNAM: od 13,00 objednané preventívne prehliadky

MUDr. Miriam Pilárová

Klinická imunológia a alergológia

Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

0948200504

MUDr. Mojmír Kvačala

Všeobecný lekár

Moyzesova 4, 90201 Pezinok

0336412116

kvacala@post.sk

18.03.2019 a 20.03.2019 zastupuje MUDr. Barčáková v našej ambulancii, 19.03.2019 súrne prípady ošetruje MUDr. Sandtnerová v jej ambulancii.

MUDr. Peter Selický

Pneumológia a Ftizeológia

Kláštorská 134, 94988 Nitra

037 - 6941 113

selicky@snzobor.sk

MUDr. Peter Tichý

Všeobecný lekár

Dolná 222, 85100 Bratislava

+421944123456

peter.tichy@medasy.sk

MUDr. Petra Džuppová

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Papraďová 5B, 82101 Bratislava

+421243334154

MUDr. Roman Hriník

Všeobecný lekár

Kukučínova 2739, 02401 Kysucké Nové Mesto

0414211906

rhrinik@centrum.sk

MUDr. Sergej Karpenko

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Nám. 1.mája, 04801 Rožňava

058/7885140

karpserg1@gmail.com

MUDr. Silvia Ožvoldíková, MPH, MBA, PhD.

Všeobecný lekár

Štúrová 958, 908 41 Šaštín-Stráže

034/ 622 8016

ambulancia.sastin@simamed.sk

MUDr. Soňa Čuláková

Všeobecný lekár

Čajkovského 46, 94911 Nitra

037 / 650 4441

sorama@atlas.sk

MUDr. Soňa Panenková

Všeobecný lekár

Nemocničná 1, 99001 Veľký Krtíš

panenkova@medasy.sk

MUDr. Stanislava Daruľová

Všeobecný lekár

SNP  515/126 , 03901 Turčianske Teplice

043 492 34 79, 0905 405 111

MUDr. Stanislava Šipošová

Klinická imunológia a alergológia

Hviezdoslavova 216/54, 029 01 Námestovo

043 2388892, Obedná prestávka 12:00 - 12:30

siposova@orava.sk

na prvé vyšetrenie je nevyhnutné priniesť so sebou doporučenie na vyšetr. na výmennom lístku s popisom ťažkostí, predpokladnou diagnozou., dátumom vystavenia, podpisom a pečiatkou odosielajúceho lekára. zdravotnú dokumenáciu , alebo odpis zo zdravotnej dokumentácie overený a podpísaný obvod. lekárom, odbery.

MUDr. Štefan Krištofík, MPH

Všeobecný lekár

Starohájska 2, 91701 Trnava

0908999880

stefan.kristofik@outlook.com

MUDr. Štefan Krnáč

Všeobecný lekár

Cesta k nemocnici 1231/23, 974 01 Banská Bystrica

0484141425

Dnes 19.3.2019 sestrička PN, odbery dnes nevykonavame, volajte zajtra na amb. či už bude pracovať, ďakujem za pochopenie.

MUDr. Sylvia Pastvová

Všeobecný lekár

Legionárska 632/19, 911 01 Trenčín

0949703621

ambulancia.zdravietn@gmail.com

Prosím zoberte si poradový lístok v 1. čakárni -jeden na osobu

MUDr. Tatjana Sipekiová

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Štefánikova 74, 90028 Ivánka pri Dunaji

0948 388 393

Prosim Vás každe dieťa pred vyšetrením lekárom musí mať svoje číslo.Ďakujem za pochopenie.

MUDr. Viera Červenková

Všeobecný lekár

Vrbovská cesta 15, 92101 Piešťany

033/74 34 061

cervenkova.vera@gmail.com

MUDr. Zuzana Čečetková

Všeobecný lekár

Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0248279264

PLÁNOVANÁ DOVOLENKA 25. -27.3.2019

MUDr. Zuzana Križanová

Všeobecný lekár

Nemocnicna 1944/10, 02601 Dolný Kubín

043 / 381 4004

drzuzanakrizanova@gmail.com

Dňa 18.3.2019 - utorok - neordinujeme . Ošetrené budú len akútne stavy

MUDr. Zuzana Vozárová

Všeobecný lekár

Holubyho 41, 902 01 Pezinok

0907 771 076

zuzana@vozarova.sk

Neurologická ambulancia - ĽN,n.o.

Neurológia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 281

neuroamb@lubovnianskanemocnica.sk

Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30

ORL ambulancia - ĽN,n.o.

ORL

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 353

orlamb@lubovnianskanemocnica.sk

Peter Lipták – A

Všeobecný lekár

Dobrovičova 10, 81109 Bratislava

02/44250429, 0903440016

ambulancia.vp@pobox.sk

Reumatologická ambulancia

Reumatológ

Thurzova 437/15, 03601 Martin

+421915252449

medmansro@gmail.com

venujte prosím pozornosť oznamu o možnostiach elektronických predpisov a ušetrení 0,17€/predpis.

Reumatologická ambulancia

Reumatológ

Andreja Hlinku 3118, 02201 Čadca

+421414331602

medmansro@gmail.com

vážení pacienti, príliš skorým príchodom na vyšetrenie zbytočne predlžujete čakanie sebe aj ostatným

Sestra Lívia – B

Všeobecný lekár

Dobrovičova 10, 81109 Bratislava

0244250429

ambulancia.vp@pobox.sk